Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajauninganut Tunniqqusiaq

 
Kenojuak Ashevak Preening Owl (1995)

Qinnuajuaq Aasivak Ukpigjuannguaq 1995 - Titiqtugaqti Arnaqquq Aasivak 49.5 x 73.7 cm

Sanajaukkanniqtuq angiqtausimallutik Kinngait Sanaugaliurvingannit © Sanannguaqti

 

Tunniqqusiap miksaanut

Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajaunirmut Tunniqqusiaq  arraagunut marruuk aniguraangatik saalaksausiangusuuq ikajuqsuilluni ajurunniiqsautinik inungnik sanannguaqtinik piliritittinikkut piviksanik sanannguarnirmut pivalliatittinirmik amma iqqanaijaanik piruqpalliatittinirmik. Saqqitaulauqsimajuq 2014−mi inuit sanannguaqtinginnit, taanna tunniqqusiaq ilisaqsivuq inuusirilauqtangannik Qinnuajuaq Aasivaup, ikajuttialaungningalu iliqqusirmut sanauganullu inuit nunanganni asinginnillu. 

Titiqtugaqtittiavaujuq, sivuliqtiulluni, ijjuagaksattiavaujuq piliriangit, Aasivak uqausiqarajulauqpuq pimmariuninganik tiliurinirmik kinguvaaksattinni inuit sanannguaqtinginnik. Pikkugijumallugu tamanna pijumanirijaujuq, Tunniqqusiaqsijut pitittivakput kiinaujarnik sanannguaqtinut angigligiaqtittijumallutik iqqanaijaarijaminik tusaumajaulikkannirlutiglu.

 
 

Tunniqqusiat

Piliriqatiqarnikkut Uinipaagmi Sanaanut Takujagaqarvingmi−Qaumajurmik, uqausiulauqtuq 2021-mi, saalaqaqtuq maanna pititauqattaliqpuq piviksanik qaujisarniarluni, saqqitittiniarluni takuksautittiniarlunilu takujagaqarvingmi. 2023−mi pigiaqłuni, qujannamiik ikajuqtuittialaurninginnut ruiul paakkut saqqippalliajunut sanannguaqtinut, taanna tunniqqusiaq ilaqaliqpuq piviksakkannirnik qulinut sanannguaqtinut pivaallikkannirumajunut. 

Qulit sanannguaqtit tunniqqusiarniaqtut:

  • Nutaaq: Kiinaujanik saalaksausiaq $2,500-nik atuni; ammalu

  • Nutaaq: Saqqijaaqtitauluni tikisaaksami, tunniqsaqtauniaqtuq Inuit Sanauganginnut Uqalimaaganganni

Tallimat sanannguaqtit tunniqqusiarniaqtut:

  • Nutaaq: Kiinaujanik saalaksausiaq $5,000-nik atuni; ammalu

  • Nutaaq: Katinngajunik takuksautitaulutik Uinipaagmi Qaumajurmi 2023−mi.

Saalaksaqtuq tunniqqusiarniaqtuq:

  • Ilagiaqtaujuq: Kiinaujat tunniqqusiat $20,000 

  • Kiinaujaqaqtitauttiarluni iniqaqtitauluni Uinipaigmi Takujagaqarvingmi Qaumajurmi 2024−mi; ammalu

  • Inutuulutik takuksautittijut tikisaaksaqarlutik amma niuviangujunik piliriqatiqaqłutik Uinipaik Takujagaqarvingani Qaumajurmi ukiaksaakkut 2025−mi

 
 
Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajauninganut Tunniqqusiaq 2023

Isulivvinga: Qitiqquut, Tisipiri 1 2022 12-muaqpat unnuakkut kanangnarmi

Qanuq pinajugunnarmangaaqpit

Niruagaksannguqtittijjutiit pijauqattarniaqtut sukkajukkut, irngiinnaaqtautikkut, titiqqatigut amma uqausikkut tunisilutik qallunaatut amma inuktut. Tukiliuqtaujariaqaqtulimaat atuinnaruqtitauniaqput Inuit Sanannguagalirijikkunginnut. Takulugu niruagaksannguqtittinirmut titirarialik nalunaijaqsimakkanniqtunik takujumaguvit.

Qaujimagit atausiarlutik sanannguaqtinik niruagaksannguqtittijuqarunnarniaqtut.

 

Inuit Sanannguagalirijikkut tiliurimmarikłutik niruagaksannguqtittiqujivut pilirijillaringnik ilaullutik takujagaqarvilirijinik, sanannguagalirijinik, titiraqtinik, qimirrujinik, sanannguaqtiuqatinik asinginniglu aktuaniqaqtunik, ikajuqsuijunik inungnik sanannguaqtinik. Atuni sanannguaqtit tunngasuktitaujut nangminiq niruagaksannguqtittumakpata. Tamarmik tunniqqusiarmut pinajuutigijaujut qaujisaqtauniaqput silataaninngaaqtunik katimajiralaanik inuit sanannguarnirmut pilirijillaringnik.

 
 

Pijunnaqtitaujut

Taanna tunniqqusiaq makpiingajuq inungnut sanannguaqtinut Kanatami piliriaqammariktunut. Niruagaksannguqtittijunnaqtut sanannguaqtimut asianulluunniit sanannguaqtimmaringmut. Takulugu niruagaksannguqtittinirmut titirarialik tukisigiattiakkannirumaguvit.

 

Qaujisarniq

Silataanit, inuinnarnik qaujisaqtit katimajiralaat ilagijaujut kiggaqtuijut ajjigiingittunik pilirianik ammalu atuqtauqattaqtunik anginiqsakkut inuit sanannguarusinginnik qaujisainiaqtut tunniqqusiarmut uuktuqtunik. Qaujisarnirmut katimajiralaat nalunngittiaqattarniaqpuq ilagijaujunik aktuaniqaqtuqannginninganik qimirrutillugit pinajuktunik. Pimmariuvuq pivagiijarlugit niruagaksannguqtitaujut takuksautittittiarniarluni sanannguaqtiup pilirianginnik ammalu aktuijjutautuinnariaqaqtunik iqqanaijaanganut.


Pijumaniqaqqiit qaujisaqtinngurnirmut Sanannguarnilirinirmut piliriaksanut? Pinajugit ullumi!

 

Apiqqutiksaqaqpit? Tukisigiakkannirumanniruvit ikajuqtaujumaguvillu qaujigiarvigijunnaqtat:

Qallunaatitut tukisigiarumaguvit:

Kyle Aleekuk
Piliriaksaliriji
647.498.7717 naqikkannirlugu 115
kaleekuk[at]inuitartfoundation[dot]org

 

Inuktut tukisigiarumaguvit: 

Blandina Makkik
Iglu Nivingataanut Tukimuattitsiji
647.498.7717 naqikkannirlugu 109
bmakkik[at]inuitartfoundation[dot]org

 
 

Ilinniaqsinnaat katimaniq: Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajauninganut Tunniqqusiaq 2023

Ilisaqsiniq: Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajauninganut Tunniqqusiarmut pinajuutit
Tuesday Nov. 15 from 2-3:30 pm ETAippaa Nuvipiri 15 2-mit 3:30-mut unnuksakkut kanangnaup qaujisautingatigut

Niruagaksanngurumavit niruagaksannguqtittijumavilluunniit Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajaunirmut Tunniqqusiamut? 
 
Uqaqatigilugu arraani niruagaksannguqtitauqataulauqtumut, Eldred Allen!
 
 Atiliurlutit uvani:

Allen tusaqtittiniaqtuq atuqsimajaminik niruagaksannguqtittinirmut uqaqatiqarluni Heather  Igluliuqtimik, Sanannguagalirijikkut katimajinginnut angajuqqaaq amma tukimuaktittiji Inuit Sivuniksanginnut. Atauttikkut, qaujimajariaqaqtalimaarnik tunisiniarlutik atangiijumik niruagaksannguqtittinirmut katiqsuqsimajariaqaqtunik. Ukuninga ilaqaqtut:

- Kina niruagaksannguqtittijunnaqpa niruagaksannguqtitaujunnaqpalu
- Naliiraqtaujunnaqtut ajjigiinngittunut pijaujariaqaqtunut
- IIsulivviksarititaujut
- Atuqtaujunnaqtut niruagaksaliurnirmut titirariaqaqtuni
- Qanuittunik ikajuqtuijjutinik pijariaqaqpat
- Niruarnirmut maliktaujuksat

Pimmariuniqpaaq, uqaqatigiigunnarniaqtusi apirijunnarniaravit apiqqutiksaqaruvit!

Eldred Allen ajjiliurijiujuq Rigulatmi, Nunatsiavut, niuvanlaanmi, atuqattaqtuq tigumiaganik ajjiliurutinik, qangatajunik ammalu 3D-nik uuttuutinik. Titirarumaniq nunaminik qanigijaminiittunik Allen sanannguarusirilluataqpanga. Taimanna, atuqattaqtuq ajjiqutinik nunanit qulinginnillu ajjiliuqtaujunik takuksautittilluni ajjigiinngittunik nunanik. Ilagijaujuq qassiinnarnut inunnut sanannguaqtinut taimaak iqqanaijaqtunik.

 

Tunniqqusiaqtittiqattaqtillugit, qaujikkannirit pinajuutit pilirijjusinginnik

Taakkunani titiraqsimajunik ilinniaqsinnaat katimasinnaat 2021−mi, ᕼiatu Kaampul, qanuqtuurutinut pilirianguvalliajumajunut tukimuaktittiji, amma Sanannguaqtulirijikkut iqqanaijaqtingit ilinniaqtittisuunguvut pinajugumajunik 2021−mi Qinnuajuaq Aasivak Iqqaumajaunirmut Tunniqqusiamut pinajuutimik tusaqtittisinnaaqłutik ikajuutiksanik amma piliriruluujarutiksanik pinajungniarluni asinginnut sanannguaqtauvaktunut tunniqqusianik.